Marina i New Zealand moderniseret med Tallykey

Nelson Marina er en særdeles populær lystbådehavn down under. Med sin placering på nordkysten af den sydlige ø ligger marinaen i hjertet af New Zealand. En perfekt destination for lystsejlere, som nyder godt af fantastisk sejlads i berømte farvande såsom Golden Bay, Marlborough Sounds, Tasman Bay, Cook Strait og de store oceaner.

Populariteten blandt sejlere skyldes også marinaens faciliteter med en kran, der kan løfte fartøjer op til 44 ton samt en lang række maritime forhandlere og værfter der kan udføre vedligehold og reparationer.

I maj 2023 satte Nelson Marina 28 T4-standere fra danske Tallykey i drift. Standerne forsyner havnens faste brugere og gæstesejlere med elektricitet og vand. Alt sammen styret online med høj brugervenlighed og et minimum af administration. Året inden blev 35 T4-forsyningsstandere monteret og sat i drift. Begge projekter er led i en større modernisering af lystbådehavnen, hvor gamle standere fra den britiske virksomhed Mennekes bliver udskiftet med moderne udstyr fra Struer.

Med den seneste installation er i alt seks bådebroer i Nelson Marina nu opgraderet med Tallykey og markedets førende forsyningsstandere i vedligeholdelsesfrit anodiseret aluminium udført i klassisk nordisk design, hvor der i software og styresystem er lagt stor vægt på at gøre den daglige brug enkel for sejlerne og samtidig sikre havnepersonalet fuldt overblik og færre administrative byrder.

Opgraderingen er en lille, men meget synlig del af en større strategi, som politikerne i Nelson har besluttet. Nelson Marina er en kommunalt ejet havn og netop modernisering af havnen skal være med til at tiltrække flere besøgende, skabe nye arbejdspladser og dermed sikre byen fortsat økonomisk vækst. Som det er tilfældet mange andre steder i verden – hvor industrihavne helt eller delvist forvandler sig til rekreative områder – oplever det maritime miljø i Nelson en betydelig vækst i disse år.

Derfor har byens politikere vedtaget en plan, der beskriver, hvorledes marinaen i endnu højere grad skal spille en hovedrolle i økonomisk såvel som social henseende til gavn og glæde for fastboende såvel som gæster.

Ambitionen er at skabe en sikker havn – både for fastliggere med større fartøjer og folk med mindre både på trailer. Mulighederne for reparationer og vedligehold skal også videreudvikles. Ligeledes skal der skabes rum for andre maritime sportsaktiviteter.

Alt sammen med fokus på høj sikkerhed, miljøhensyn og klimaforandringer. Miljøvenlige og bæredygtige løsninger har førsteprioriteret – både i den daglige drift af eksisterende faciliteter og i kommende udvidelser og nybyggeri. I projekter og planlægning vil der blive lagt vægt på genbrug, energieffektive og miljøvenlige løsninger. Planen beskriver også, at Nelson Marina skal kunne håndtere klimaforandringer, udnytte regnvand og bruge solceller – ligesom nye teknologier skal tages i brug både til lands og til vands, efterhånden som teknologierne bliver udviklet til et bæredygtigt niveau.

Moderniseringen af Nelson Marina med nye energieffektive T4-standere fra Tallykey i 2022-23 blev til i et tæt samarbejde mellem havnefoged Nigel Skeggs, hans stab af medarbejdere og Joe Nowak, som er Tallykeys salgsagent i New Zealand. Næste projekt er så småt i støbeskeen.

Siden den spæde begyndelse for 35 år siden i Struer – hjembyen for verdensberømte Bang & Olufsen hvor Tallykeys stifter i sin tid lærte at arbejde i aluminium – er New Zealand vokset til at være Tallykeys største internationale marked udenfor Europa.

Vælg mellem to produktkategorier

FORSYNINGSSTANDERE

BETALING/ADGANG

 • KNOW HOW

  Hardware

  aluminium-standere med el- og vandforsyning
  til havne, campingpladser etc.

 • KNOW HOW

  Software

  Digitale systemer til styring, betaling og administration.

 • KNOW HOW

  Adgangskontrol

  Anlæg der giver adgang til bygninger og faciliteter.

 • KNOW HOW

  Ladestandere

  Ladestandere til elbiler.

 • KNOW HOW

  Support

  Klar til at hjælpe, når I har behov for det.