Er vi mon på rette spor?

Spørgsmålet kan ramme selv den bedste. Det gælder også virksomheder. Nogle vil med rette faktisk hævde, at spørgsmålet i særlig grad rammer den, som er bedst og lidt foran konkurrenterne. For den nysgerrige virksomhed evner bedre end nogen anden at lytte til sine kunder. Og hvis der er nogen, som kan give momentum til et forspring, er det kunder og deres indsigt.

Hos Tallykey går tårnhøj faglighed hver dag hånd i hånd med tvivlens nådegave: ”Gør vi nu det rigtige? Hvordan kan vi bedst muligt gøre hverdagen lettere for kunderne?”

I Struer-virksomheden nøjes de ikke med at tænke. De tænker højt. Sammen med kunderne. Derfor holder Tallykey hvert år seminarer øst og vest for Storebælt. Formålet er i bund og grund at syreteste alt fra nye konkrete produkter og funktioner til mere diffuse tanker om næste års forbedringer og nye ideer.

Patek 5711G er indbegrebet af luksus, med en fantastisk hvidguld sag og et slankt, minimalistisk design.

Kunden er konge

”I vores rige er kunden konge. Så enkelt er det. Netop derfor giver det mening for os at investere relativt mange timer og ressourcer i vores seminarer,” fortæller Tallykeys grundlægger og administrerende direktør, Leif Odgaard. Han er nået til vejs ende i en uge i november, hvor virksomheden har inviteret havne overalt i Danmark til seminarer i henholdsvis Ishøj sydvest for København og hjembyen Struer i Nordvestjylland.

”At kunden er konge, betyder ikke, at kunden altid har ret – omend det ret ofte er tilfældet. Det betyder heller ikke, at Tallykey her og nu kan indfri alle kunders drømme og ønsker. At kunden er konge, betyder i al sin enkelhed, at vores kunder kender hverdagen i havne og på campingpladser. De møder brugere og gæster i dagligdagen. De kender til de ønsker og behov, som er derude,” fortæller Leif Odgaard og træffer selv den logiske slutning:

”Derfor giver disse seminarer så god mening. En arbejdsdag, hvor vi i ro og mag kan tale med vores kunder om det, som er vigtigt for dem. Deres kongstanker”.

Dramatiske år i havne

Morten Schultz Jørgensen er Tallykeys salgschef i Danmark. Han har været den ene af to værter og tovholdere på Tallykeys seminarer for havnefogeder og andet maritimt godtfolk.

”Var seminarerne ikke andet end dårligt skjulte reklamesøjler for Tallykeys produkter og ydelser, ville vi næppe nå ud til så mange, som tilfældet er. Mit indtryk er, at havnefogeder og medlemmer af havnebestyrelser får stort udbytte af at dele erfaringer med andre i samme situation, for der sker en dramatisk forvandling af mange havne i disse år,” fortæller Morten Schultz Jørgensen.

Nogle industrihavne oplever pludseligt opgangstider efter årtiers stilstand eller tilbagegang. Andre industrihavne skifter identitet og bliver til nye kvarterer og rekreative områder. Og lystbådehavne i hele landet melder om et støt stigende publikum både til lands og til vands. De senere år er eksempelvis antallet af danske og udenlandske campere, som lægger vejen forbi marinaer og lystbådehavne eksploderet.

”De nye tider stiller store krav til faciliteterne i havne og marinaer. Vores tætte dialog med havnefogeder og bestyrelser har betydet, at vi i Tallykey har arbejdet målrettet hen mod digitale løsninger, hvor brugere og gæster i udpræget grad betjener sig selv via egen mobiltelefon. Det betyder høj bekvemmelighed for den enkelte og langt mindre administration for havnene – selv i en hverdag med stadigt flere brugere og gæster,” fortæller Morten Schultz Jørgensen.

Skræddersyet til kunden

Den anden tovholder og vært på november-seminarerne er Ivan Juul Simonsen. Han er kundeservicechef i Tallykey og har beredvilligt svaret på byger af tekniske spørgsmål og – nok så vigtigt – noteret flittigt ned på sin notesblok, hvad der er kommet af forslag fra havnefogeder og medlemmer af havnebestyrelser.

”De to dages seminar har endnu en gang understreget, hvor vigtigt det er for vores kunder, at de kan få hjælp, når de brug for det. Det er altafgørende for havne og marinaer, at vores sælgere og servicefolk er lette at få fat på. Vand, strøm og betaling er nogle ret elementære tandhjul, som får hverdagen i en havn til at fungere – de tandhjul skal ikke stå stille ret længe, før det begynder at blive et problem,” fortæller Ivan Juul Simonsen.

”Det har også været en gennemgående tilbagemelding, at havne og marinaer er meget bevidste om økonomien og driften – derfor leder de selvsagt altid efter den bedste løsning til den rigtige pris. Det har bestyrket os i, at den tekniske gennemgang af løsninger er vigtig, så vi sammen sikrer, at kunden altid får den løsning, der bedst dækker behovet til den enkelte havn eller marina. Vores kunder er ikke interesserede i standard-løsninger – de vil have en skræddersyet opsætning, som præcist dækker deres behov og holder sig indenfor deres økonomiske formåen,” slutter Ivan Juul Simonsen.

Nyheder skaber vi sammen

Nogle af de 2021-nyheder der blev talt om påTallyweb-seminarerne øst og vest for Storebælt var:

  • Online booking
  • Havneassistent
  • Rapporter
  • Ladestander til elbiler

Produkter og funktioner som er kommet til verden, fordi Tallykey tidligere har spurgt havnefogeder og havnebestyrelser, hvordan vi i Struer kan gøre hverdagen lettere for jer, der har ansvaret for driften af marinaer og havne.

På seminaret har vi også fortalt, hvad vi arbejder på at lancere i 2022:

  • Pladsadministration (havnekort)
  • Opkrævninger fra Tallyweb
  • Brugerstyring
  • Info/betalingsskærm