Nyt digitalt liv til gamle standere

Korsør Lystbådehavn har i efteråret og vinteren 2023-24 ombygget 100 forsyningsstandere til TALLYWEB – det digitale betalingssystem fra Tallykey i Holstebro.

Dermed kan lystbådehavnens faste brugere og gæster fremover nemt og bekvemt betale for elektricitet, vand, bad, vask, tørretumbler, havneafgift og søsætning via jollerampe fra deres mobiltelefon. I fremtiden er det planen, at også kranløft bliver koblet på betalingsmodulet.

”Vi undersøgte markedet og besluttede at beholde vores gamle forsyningsstandere fra en anden producent, men at få ombygget standerne med software fra Tallykey,” forklarer Bjarne Stubager, der er formand for bestyrelsen i Korsør Lystbådehavn.

Arbejdet med ombygningen af de eksisterende standere begyndte i september-oktober, hvor de gamle standere i hold på 20-25 styk blev afmonteret og fragtet til Tallykey. På fabrikken i Holstebro blev de gamle standere og 20 nye opgraderet med TALLYWEB-software. Herefter blev hver enkelt stander testet og sendt retur til Korsør Lystbådehavn. Klar til at blive monteret og sat i drift på ny hvilket er sket hen over vinteren og det tidlige forår.

Primitivt system gav stort svind
Baggrunden for beslutningen om at sætte det relativt store ombygningsarbejde i gang var, at bestyrelsen i lystbådehavnen kunne konstatere et meget stort svind i forhold til elforbrug. Det faktiske elforbrug var – særligt i sæsonen 2022-23 med tårnhøje elpriser – langt højere end det forbrug, som fastliggere og gæster afregnede til havnekontoret. Elforbruget løb løbsk og lystbådehavnen stod tilbage med håret i postkassen: Lystbådehavnen kom til at hænge på nogle meget store elregninger, som der ikke var fuld dækning for.

”Vi må nok konstatere, at vi havde et lidt for primitivt system med bimålere af ringe kvalitet. Vores udstyr var på daværende tidspunkt simpelt hen ikke godt nok. I hvert fald kan vi med TALLYWEB og digital aflæsning og afregning allerede nu konstatere, at der er en verden til forskel. Elforbruget i februar 2024 var 50 procent lavere end elforbruget i februar året før. Og det selv om februar 2024 faktisk var koldere end februar 2023,” fortæller næstformand i Korsør Lystbådehavn John Nielsen.

Sejlerne er glade
Det store svind kan skyldes mange faktorer: Forkert aflæsning eller defekte bimålere kan være en del af forklaringen. Helt afvises kan det næppe heller, at en bruger i ny og næ har glemt at registrere sit elforbrug. Det har i hvert fald været en erfaring i andre lystbådehavne og marinaer, hvor det er en kendt problematik, at der kan være stor forskel på faktisk og afregnet forbrug af elektricitet.

Med TALLYWEB er det såre simpelt. Hver enkelt sejler og camper registrerer sig som fast bruger eller gæst, har derefter adgang til el, vand og serviceydelser. Sidenhen afregner hver enkelt sejler og camper sit eget faktiske forbrug. Via smartphone eller tablet kan alle tilkøbte ydelser og elforbruget i øvrigt følges løbende, så ingen pludselig står med ubehagelige overraskelser og en svimlende elregning, fordi en fugtopsamler eller et varmeapparat sluger kilowatt med ustyrlig appetit.

”Vi satte betalingssystemet i drift i januar 2024 og har udelukkende fået positive tilbagemeldinger. Alle fastliggere kan se de åbenlyse fordele med TALLYWEB. Vi havde generalforsamling i sidste uge og betalingssystemet fik ikke en eneste negativ kommentar med på vejen. Tværtimod. Alle kan se de åbenlyse fordele – både for den enkelte og for fællesskabet,” fortæller næstformand John Nielsen.

Høj score på service og brugervenlighed
Beslutningen om at forlade det gamle og ”oldnordiske betalingssystem, som nok aldrig skulle have været indført,” faldt bestyrelsen i Korsør Lystbådehavn let og blev taget i sommeren i fjor.

Derefter var opgaven at finde den rette leverandør. Til det formål udfærdigede bestyrelsen et pointsystem, hvor den plottede forskellige leverandører ind. Til slut stod Tallykey som det rigtige valg:

”De var proaktive. Helt fra begyndelsen kunne vi mærke, at de i Holstebro interesserede sig for os og lagde sig i selen for at finde den løsning, som var rigtig for Korsør Lystbådehavn. TALLYWEB scorede også højt på brugervenlighed, hvilket vi lagde stor vægt på. Løsningen er moderne, tidssvarende og – ikke mindst – fremtidssikret. Og så var modellen med at beholde de eksisterende standere fra en konkurrent og bygge ny indmad og software ind i de gamle standere alt i alt den billigste løsning for os,” forklarer formand Bjarne Stubager.

Næstformand John Nielsen er helt enig:

”Jeg er selv IT-mand og lægger derfor stor vægt på netop brugervinklen. Korsør Lystbådehavn er en meget populær destination for udenlandske – og ikke mindst tyske – sejlere. Hvor danskerne generelt er kommet meget langt i forhold til digitalisering, er tyskerne et helt andet sted. Derfor er vi selvfølgelig lidt spændte på, hvordan de tyske gæster vil tage imod et digitalt betalingssystem. Vi er fortrøstningsfulde. Det kan godt være, at tyskerne stadig bruger papir og telefax til mange ting, men det store flertal har dog smartphones. Og så er resten jo let og ligetil,” lyder det fra John Nielsen.

25 standere på en uge
Erfaringen med ombygningerne er, at det i gennemsnit tager en halv time at afmontere en gammel stander og en times tid at montere den, når den kommer retur til havnen. På fabrikken i Holstebro vil det typisk vare en uges tid for Tallykey-personalet at rengøre, skille, ombygge, teste og samle en sending på eksempelvis 25 gamle forsyningsstandere.

Korsør Lystbådehavn har 420 bådepladser og 50 jollepladser, hvilket gør den til én af Danmarks store lystbådehavne. Alle 470 pladser er efter ombygningerne nu koblet op på det nye digitale betalingssystem TALLYWEB.

Har I standere, som trænger til nyt liv?
Kontakt os hvis I vil vide mere om ombygning og digitalisering af gamle standere. Vi finder en løsning, som passer til jeres behov.

Henrik Bonde

Salgschef Danmark
Mobiltelefon: +45 2515 4387
E-mail: hbo@tallykey.dk

Lille dansk virksomhed med global succes
I godt 35 år har Tallykey A/S været førende i verden til at bygge forsyningsstandere i anodiseret aluminium. Sidenhen er udvikling af digitale betalingssystemer kommet til. Sin beskedne størrelse til trods – virksomheden har 25-30 ansatte – findes Tallykey i marinaer, havne og på campingpladser verden over. Fra Norge i nord til New Zealand i syd.

Grundet sin succes flyttede virksomheden i 2023 fra Struer til en større fabriksbygning i Holstebro og råder i dag over 1.600 kvadratmeter produktion og lager samt kontorfaciliteter på yderligere 575 kvadratmeter.

Danmark, Sverige og Spanien er de største markeder på europæisk grund. Dernæst følger New Zealand, men selv på så eksotisk en adresse som Tahiti kan sejlere trække elektricitet, tappe vand og betale havnepenge via en aluminiumstander og et betalingssystem udviklet og bygget i Nordvestjylland.

www.tallykey.dk

Vælg mellem to produktkategorier

FORSYNINGSSTANDERE

BETALING/ADGANG

 • KNOW HOW

  Hardware

  aluminium-standere med el- og vandforsyning
  til havne, campingpladser etc.

 • KNOW HOW

  Software

  Digitale systemer til styring, betaling og administration.

 • KNOW HOW

  Adgangskontrol

  Anlæg der giver adgang til bygninger og faciliteter.

 • KNOW HOW

  Ladestandere

  Ladestandere til elbiler.

 • KNOW HOW

  Support

  Klar til at hjælpe, når I har behov for det.