Tallybee

Tallybee

Marknadens bästa lösning för fjärrstyrning av uttag och fjärravläsning av elmätare.

Vad är Tallybee?
Med Tallybee kan man fjärrstyra i stort sätt vad som helst, t ex uttag, kontaktorer, magnetventil eller reläer.

Vidare är det möjligt att läsa av el- och vattenmätare direkt in till en PC.

Systemet erbjuder:

 • Fjärravläsning av förbrukning från varje uttag i en anläggning
 • Fjärrstyrning av eluttag eller vad annat som önskas, t ex dörr, vägbom eller elen i en stuga.
 • Real-tids information om varje händelse från uttagen i en anläggning
 • Larm-funktion för vissa händelser, t ex säkring löser ut eller om någon drar ut kontakten
 • All information nås via en centralt placerad PC som kan nås via mobil eller över nätet

 

Hur fungerar Tallybee?

Systemet använder toppmodern radiokommunikation för att kopplas samman alla enheter med en Masterenhet som oftast placeras på ett kontor.

 • Enkel installation – inga datakablar krävs
 • En radioenhet vid varje uttag eller tillträde

Våra radioenheter kan användas tillsammans med de flesta elmätare på marknaden.

 • Pålitligheten säkras av en cellstruktur som används

Om en radioenhet blir defekt säkerställa övriga enheter en säker kontakt med Masterenheten

 • All loggdata om förbrukning sparas i Masterenheten oavsett om den är kopplad till en PC eller inte
  Detta säkerställer att data alltid är tillgänglig och inte går förlorad
 • Data kan nås vid varje tidpunkt via en USB-kabel eller över nätet
 • Vi utvecklar själv programvara för hantering av Tallybee men TallyBee kan även integreras i ett bokningsprogram

Marknadsledande teknologi

Vi utvecklar och producerar själva våra elkomponenter till dem högsta standarderna för funktion och hållbarhet.

 • Full kontroll över produktion och leverans
 • Full kontroll över kvalité

All komponenter testas för funktion och säkerhet innan dem lämnar fabriken.

Fördelar

 • Få full överblick över alla enheter som är kopplade via Tallybee
 • Förbrukningsdata är tillgänglig i realtid
 • Läs snabbt av förbrukning direkt på skärmen och avräkna enkelt gästen
 • Fjärrstyr enkelt ett tillträde, t ex vägbom, dörr, via ett musklick
 • Säkerställd data – sparas i varje enskild radioenhet samt i Masterenheten

Larm-funktioner

Få indikationer direkt på skärmen om någon händelse sker:

 • Indikation om en säkring löser ut
 • Indikation om en stickkontakt dras ur ett aktivt uttag
 • Indikation om elen till stolpen försvunnit
 • Indikation om en radioenhet kan vara defekt

 

Viktigt

Larm-funktionerna är tillval och för att kunna ta del av dessa krävs det att uttag och elstolpen har dem nödvändiga komponenterna.