TWI panel

TWI är en enkel betjäningspanel med många möjligheter
för tillträdeskontroll och förbruksavräkning.

TWI har 4 huvudfunktioner – var av 1 av nedanstående skall väljas.

– Dörr – ge användaren tillträde till dörr, grind, byggnader etc.
– Bomstyrning – med ”Bom in och Bom ut”-funktion, försvårar att obehöriga släpps in
– Betalning – användaren betalar för: Dusch, Tvätt/Tork samt mycket mer…
– El och Vatten – förbruksavräkning

TWI tillträdesenhet kan användas på många olika platser.

Enheten kan fungera som vanlig tillträdesenhet för att styra dörrar, grindar och vägbom.
Tillträdesenheten har också möjlighet till ”dubbelkontroll”, dvs. att man kan sätta den på en infartsbom
och sedan håller den koll på att inte fler kör in på samma kod utan att dem kört ut först genom utfartsbommen (kortläsaren). Detta gör det svårare för gästerna att köra in för många bilar på området.

Den kan även mäta och debitera all typ av förbrukning.
T ex. en dusch, tvätt/tork-tillfälle eller andra tänkbara faciliteter, möjligheterna är många.

All el- och vattenförbrukning kan styras och mätas och där det även är möjligt att sälja el i kWh-paket eller vatten i liter-paket.

TWI är en del av Tallyweb och det är alltid samma typ av tillträdesenhet oavsett vad den skall betjäna.

TWI är självklart online och kan integreras i t ex. ett bokningsprogram via API.